Funcionament de l'empresa i models de negoci 2n BAT

Aquí trobareu materials complementaris al treball de l'aula que seran de molta utilitat per a repassar i ampliar conceptes treballats a l'aula.

Aula virtual d'Història d'Espanya on trobareu diversos documents complementaris per tal de repassar i ampliar el treball de l'aula.

Llengua Catalana i Literatura 2 (2n de Batxillerat)