Aquesta aula està orientada a l'organització i al procés del Treball de Recerca per part dels alumnes i dels tutors corresponents.