Aula de soport a l'assignatura de Tecnologia Industrial a 1er de Batxillerat