En aquest curs hi podeu consultar tota la informació necessària pel seguiment de l'assignatura Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials