Aquí trobareu materials complementaris al treball de l'aula que seran de molta utilitat per a repassar i ampliar conceptes treballats a l'aula.