Grup de treball sobre competències bàsiques

Recull de notícies, informacions, programari i aplicacions de la pissarra digital
Pla d'autonomia de centre