Activitats complementàries per treballar encara més els continguts del curs.