En aquest curs aprofundim diferents aspectes del món de l'ordinador: aprendrem a muntar ordinadors, a configurar sistemes i entendre el món de les xarxes. Ens endinsarem també al món web 2.0 i aprofundirem diferents aplicacions de programari d’ ofimàtica i de disseny web.

Curso para aprender los principales recursos lingüísticos de la lengua castellana y conocer los distintos movimientos literarios y escritores de la literatura castellana

bécquer

Explicacions resumides i exercicis en calculadora wiris de cada unitat didàctica. Recursos diversos.