Durant el curs entrarem en contacte amb la manera filosòfica de pensar sobre les coses.Practicarem l'autonomia intel·lectual i el pensament crític.