CURS D'INTRODUCCIÓ AL MÓN CLÀSSIC LLATÍ EN EL SEU VESSANT LINGÜÍSTIC,SOCIAL I MITOLÒGIC.
.