Els continguts i competències de caire tecnològic d'aquest curs tenen la finalitat de preparar l'accés a la Universitat o als Cicles Formatius de Grau Superior. Llengües vehiculars; català (1r trimestre) i anglès (2n i 3r trimestre)